Правила надання послуги «UTrecharge» АТ «Укретелеком»

 1. 1.Терміни та визначення

  1. 1.1. Виконавець – Акціонерне товариство «Укртелеком», зареєстроване за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18, код ЄДРПОУ 21560766.

  2. 1.2. Зарядна станція – обладнання Виконавця, за допомогою якого здійснюється надання Послуги.

  3. 1.3. Інтернет-сайт – інтернет-ресурс Виконавця, що розміщений за адресою https://ukrtelecom.ua/.

  4. 1.4. Користувач – будь-яка особа, яка здійснила Реєстрацію у Мобільному додатку.

  5. 1.5. Мобільний додаток – програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, за допомогою якого Користувач може здійснювати керування Послугою (здійснювати замовлення Послуги та припиняти її надання, змінювати параметри надання Послуги тощо) та отримувати додаткову інформацію щодо надання Послуги.

  6. 1.6. Послуга – послуга заряджання електричною енергією акумуляторних батарей електричного транспорту Користувача, що надається Виконавцем Користувачу та включає в себе:

 • - надання інформації щодо статусу портів Зарядних станцій;

 • - бронювання Користувачем розетки (порта) окремої Зарядної станції на певний час у певну дату;

 • - заряджання електричною енергією акумуляторних батарей електричного транспорту (автомобілі оснащені електричним двигуном, електровелосипеди, електросамокати, гіроскутери тощо) через однофазне підключення на 220В або трифазне підключення на 380 В за допомогою зарядного кабелю Користувача;

 • - збір та передача даних захищеними каналами на авторизацію платіжної картки Користувача в банк-еквайр;

 • - передача даних про сплату в разі успішної авторизації платіжної картки;

 • - надання Користувачу необхідної інформації про здійснену оплату за Послуги (за запитом), ведення та зберігання архіву, систематизація здійснених платежів;

 • - функціонування служби підтримки Користувачів;

 • - інші послуги.

 1. 2. Загальні положення

  1. 2.1. Правила визначають умови надання Послуги та порядок укладення електронного договору між Виконавцем та Користувачами щодо надання Послуги. Відповідно до законодавства України про електронну комерцію Правила разом з тарифами на надання Послуги є пропозицією (офертою) Виконавця надати Послугу особі, яка погодиться укласти з Виконавцем електронний договір про надання Послуги. Відповідь (акцепт) про згоду на укладення електронного договору про надання Послуги має бути надана шляхом вчинення дій, що вважаються прийняттям пропозиції укласти електронний договір про надання Послуги. Такими діями є здійснення Реєстрації особою, яка бажає укласти з Виконавцем електронний договір про надання Послуги.

  2. 2.2. Виконавець зобов’язаний укладати електронний договір про надання Послуги на умовах Правил з кожною особою, яка здійснить прийняття (акцепт) пропозиції Виконавця, окрім тих осіб з якими раніше Виконавцем укладався електронний договір про надання Послуги, проте його було розірвано з ініціативи Виконавця, а також у інших випадках, визначених Правилами. У такому випадку Виконавець на етапі надсилання підтвердження про успішну Реєстрацію інформує особу, яка бажає укласти електронний договір про надання Послуги, про відмову у здійсненні Реєстрації.

  3. 2.3. Зміст Правил та тарифи на надання Послуги визначаються Виконавцем самостійно. Правила та тарифи на надання Послуги розміщуються (оприлюднюються) на Інтернет-сайті та у Мобільному додатку і можуть бути змінені Виконавцем з обов’язковим попередженням Користувачів за допомогою Інтернет-сайту та Мобільного додатку не менше ніж за 7 днів до дати запровадження відповідних змін.

  4. 2.4. Правила діють до моменту їх скасування Виконавцем. Про скасування Правил та, як наслідок, припинення надання Послуги, Виконавець попереджає Користувачів за допомогою Інтернет-сайту та Мобільного додатку не менше ніж за 90 днів до дати скасування Правил.
  5. 2.5. У разі незгоди зі зміною Виконавцем Правил або тарифів надання Послуги, Користувач повинен припинити споживання Послуги. Продовження споживання Користувачем Послуги є дією, що свідчить про згоду на подальше отримання Послуги за зміненими Виконавцем Правилами або тарифами.

 1. 3. Тарифи, порядок розрахунків та замовлення Послуги

  1. 3.1. Для того щоб розпочати отримання Послуги Користувач має встановити Мобільний додаток, здійснити Реєстрацію у ньому, після цього авторизуватися та здійснити замовлення Послуги. Замовлення Послуги здійснюється у Мобільному додатку відповідно до його функціональних можливостей.

  2. 3.2. У разі необхідності Користувач, використовуючи функціонал Мобільного додатку, може забронювати окремий зарядний порт окремої Зарядної станції. Протягом 15 хвилин з моменту здійснення бронювання заброньований зарядний порт не може бути використаний будь-якою іншою особою, аніж тим Користувачем, який здійснив бронювання. Тарифами на Послугу може бути передбачено стягнення окремої плати за бронювання. У разі, якщо така плата встановлена оплата бронювання має бути здійснена до надання такої послуги (оплата здійснюється у момент активації послуги бронювання за допомогою функціоналу Мобільного додатку).

  3. 3.3.У разі необхідності здійснення заряджання акумуляторів електротранспорту Користувача, останній, переконавшись, що відповідний зарядний порт Зарядної станції вільний, здійснює підключення до нього та за допомогою функціоналу Мобільного додатку здійснює замовлення (активацію) послуги заряджання, вказавши при цьому номер зарядного порту відповідної Зарядної станції.
  4. 3.4. Оплата послуги заряджання здійснюється Користувачем авансом за кожні 2 кВт·год обсягу електричної енергії, що буде спожито акумуляторами електротранспорту Користувача. Оплата за перші 2 кВт·год ініціюється Користувачем та здійснюється у момент активації послуги заряджання. Оплата кожних наступних 2 кВт·год здійснюється автоматично після споживання попередніх оплачених 2 кВт·год – до моменту припинення заряджання акумуляторів електротранспорту Користувача. При цьому, якщо оплата за перші 2 кВт·год буде проводитись з використанням Verified by Visa / MasterCard SecureCode, то оплата кожних наступних 2 кВт/год здійснюватиметься автоматично без участі Користувача і не може бути перевірена з використанням Verified by Visa / MasterCard SecureCode.
  5. 3.5. Заряджання акумуляторів електротранспорту Користувача припиняється: ).
 • - автоматично у разі закінчення коштів на банківському рахунку Користувача, з якого здійснюється оплата Послуги;
 • - у разі припинення процесу заряджання самим Користувачем (за допомогою функціоналу Мобільного додатку);
 • - автоматично через 5 хвилин з моменту припинення споживання електроенергії акумуляторами електротранспорту Користувача внаслідок їх повного заряджання або внаслідок від’єднання зарядного кабелю від зарядного порту (за умови, що Користувач до цього сам не припинив заряджання за допомогою функціоналу Мобільного додатку).
 • 3.6. Тарифи на надання Послуги не враховують плату за доступ до місць надання Послуг (в т.ч. вартості паркування), яка може бути встановлена власниками відповідних місць надання Послуг. Вартість такої плати зазначається, як правило, у самих місцях надання Послуг.
 • 3.7. Оплата Послуги здійснюється у гривнях у безготівковому порядку через Мобільний додаток за допомогою електронних платіжних засобів (банківських карток Visa/Mastercard) Користувача на захищеній банківській сторінці АТ «ПУМБ». Задля уникнення збоїв у оплаті або некоректних списань грошових сум з банківського рахунку Користувача останній не може використовувати для оплати банківські картки Maestro.
 • 3.8. З метою запобігання шахрайства з використанням реквізитів платіжних карток, всі операції, в яких використовуються дані про картку, здійснюються на захищеній сторінці процесингового центру банку-еквайра, безпеку якого підтверджено сертифікатом PCI DSS.

З метою забезпечення найбільш сучасних заходів безпеки онлайн-платежів при оплаті підтримуються послуги забезпечення безпеки Verified by Visa і MasterCard® SecureCode ™. Ознайомитися з описом сервісів Verified by Visa та MasterCard SecureCode Користувач має змогу за нижченаведеними посиланнями:

visa visa

 1. 4. Права та обов’язки Сторін

  1. 4.1. Користувач має право:

   1. 4.1.1. Безоплатно отримувати від Виконавця на Інтернет-сайті та у Мобільному додатку достатню інформацію про Послугу та тарифи на її надання.

   2. 4.1.2.Розірвати електронний договір на надання Послуги у будь-який час шляхом надсилання відповідного повідомлення Виконавцю за допомогою Мобільного додатку.
  2. 4.2. Користувач зобов’язаний:

   1. 4.2.1. При споживанні Послуги дотримуватися вимог Правил.

   2. 4.2.2. Під час Реєстрації або у разі зміни Виконавцем Правил та тарифів на надання Послуги ознайомитися з їх змістом.

   3. 4.2.3. Використовувати для отримання Послуг виключно власний зарядний кабель.
   4. 4.2.4. Після закінчення заряджання акумуляторів або у разі необхідності переривання процесу заряджання свого електротранспорту, припиняти заряджання за допомогою функціоналу Мобільного додатку.
   5. 4.2.5. Не зловживати послугою бронювання зарядного порту. Зокрема, таким зловживанням вважатиметься ситуація, коли Користувач не скористався послугою заряджання протягом часу бронювання три рази поспіль.
   6. 4.2.6. Під час оплати Послуг використовувати виключно ті платіжні картки, якими Користувач володіє та користується на законних підставах.
   7. 4.2.7. Якомога швидше відключитися від зарядного порта Зарядної станції після закінчення заряджання акумулятора транспортного засобу та звільнити місце надання Послуг від власного транспортного засобу.
   8. 4.2.8. Не використовувати для зарядки на Зарядних станціях електротранспорт або зарядні кабелі, які не відповідають відповідним міжнародним стандартам або є несертифіковані, або саморобні, або із модифікаціями системи енергозабезпечення, що не були передбачені відповідним виробником.
   9. 4.2.9. Не смітити у місцях надання Послуг.
   10. 4.2.10. Не завдавати шкоди Зарядним станціям, іншому майну Виконавця та його діловій репутації.
   11. 4.2.11. Не вставляти у розетки (порти) Зарядних станцій сторонні предмети або невідповідні роз'єми.
  3. 4.3. Виконавець має право:

   1. 4.3.1. Змінювати Правила та тарифи на надання Послуги.

   2. 4.3.2. Відмовити особі у Реєстрації або розірвати електронний договір про надання Послуги з існуючим Користувачем у разі якщо є обґрунтовані (зафіксовані Виконавцем, фінансовими установами, власниками місць надання Послуг тощо) підстави вважати, що Користувач вчиняв дії, які були направлені на погіршення якості Послуг, репутації Виконавця, нанесення шкоди майну, обладнанню, програмному забезпеченню Виконавця, використовував вкрадені платіжні засоби та/або здійснював шахрайські платежі або перешкоджав іншим Користувачам споживати Послугу (викрадав зарядні кабелі, безпідставно припиняв заряджання електротранспорту інших Користувачів, не звільняв місце надання Послуги після закінчення заряджання транспортного засобу, зловживав послугою бронювання тощо).
   3. 4.3.3. Призупиняти надання Послуг на час виконання профілактичних або ремонтних робіт.
   4. 4.3.4. Розірвати електронний договір про надання Послуги, попередивши про це Користувача не менше ніж за 7 днів дати розірвання, якщо Користувач не споживав Послугу більше 2 років поспіль. У разі, якщо у проміжку часу від дати попередження Користувача про розірвання договору і до дати розірвання Користувач скористається Послугою, повідомлення Виконавця про розірвання договору вважається відкликаним Виконавцем.
   5. 4.3.5. Залучати третіх осіб до надання Послуги.
   6. 4.3.6. Змінювати розташування Зарядних станцій, збільшувати або зменшувати їх кількість.
  4. 4.4. Виконавець зобов’язаний:

   1. 4.4.1. Забезпечити правильність обліку обсягу та вартості наданої Послуги кожному Користувачу.
   2. 4.4.2. Забезпечити належну роботу служби підтримки Користувачів.
   3. 4.4.3. Забезпечити конфіденційність даних Користувачів та дотримання законодавства України про захист персональних даних.
   4. 4.4.4. Своєчасно оновлювати інформацію у Мобільному додатку щодо вартості Послуги, адрес розташування Зарядних станцій та їх технічних параметрів (кількість та різновиди портів, їх зайнятість, стан Зарядної станції (працює/не працює) у випадку виконання Виконавцем профілактичних або ремонтних робіт).

 1. 5. Персональні дані та інші умови

  1. 5.1. Для можливості ідентифікації Користувача останній під час Реєстрації зобов’язаний надавати правдиву інформацію щодо свого прізвища, ім’я та по-батькові (останнє – за наявності) та контактних засобів зв’язку. Надаючи Виконавцю свої персональні дані Користувач надає дозвіл на їх збирання та обробку Виконавцем. Збирання та обробка персональних даних Користувачів здійснюватиметься Виконавцем виключно з метою надання Послуги та виконання умов Правил.

  2. 5.2. Виконавець не несе відповідальності за неможливість надання Послуги внаслідок відсутності електричної напруги з причин, що не залежать від Виконавця, а також за перепади напруги в електричній мережі і можливі їх наслідки.

  3. 5.3. Виконавець не гарантує якість та швидкість зарядки у разі наявності особливостей, несправностей або дефектів електротранспорту Користувача, у тому числі пов’язаних зі станом акумуляторної батареї, зарядним портом електротранспорту, відповідним контролером, зарядним кабелем Користувача і т.ін., та/або у разі нездатності електротранспорту Користувача приймати струм на потужності, що видається Зарядною станцією, внаслідок роботи внутрішнього контролю системи управління акумуляторної батареї.

  4. 5.4. Виконавець не гарантує можливість доступу до Зарядної станції у разі перешкоджання під’їзду до неї іншими транспортними засобами або за рішенням власника місць надання Послуг. В той же час Виконавець намагатиметеся забезпечувати вільний доступ до Зарядної станції.

  5. 5.5. Виконавець незалежно від обставин не несе відповідальності за непрямі збитки та упущену вигоду.

  6. 5.6. Користувач, погодившись на споживання Послуги відповідно до цих Правил, тим самим надає Виконавцю свою згоду на: а) отримання від Виконавця дзвінків та/або повідомлень (sms, повідомлень в месенджерах, електронних листів, поштових повідомлень, повідомлень на Інтернет-сайті в Мобільному додатку тощо) з метою надання Послуг або інформування про інші послуги та можливості, пов’язані із Послугою; б) запис його голосового повідомлення/заяви тощо у разі звернення до служби підтримки Користувачів.

  7. 5.7. У разі виникнення у Користувача претензій, зауважень або запитань щодо наданих Послуг, вони можуть бути заявлені усно під час звернення Користувача за телефоном 0800506220 у службу підтримки Користувачів, направлені електронною поштою на адресу utrecharge@ukrtelecom.ua, подані на Інтернет-сайті у рубриці Допомога / Зворотний зв’язок або ж направлені у письмовому вигляді Виконавцю за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 18.